• kursy komputerowe pakietu office
 • kursy projektowania stron internetowych
 • kursy podstawowe obsługi komputera

Program komputerowego kursu Word podstawowy

Z przerobieniem całego programu mieścimy się zawsze w 10 h, gdyż jest to tryb indywidualny,
w którym kurs idzie około 2 razy szybciej niż w grupie. Kursy odbywają się w centrum Warszawy.

Podstawowe informacje o aplikacji MS Word

 • interfejs - wspólne elementy z programem PowerPoint i Excel: wstążka, zakładki, grupy i przyciski
 • pasek szybkiego dostępu, przycisk pakietu Office, widoki
 • elementy interfejsu typowe dla Worda - menu wyboru tabulatorów i linijka

Podstawowe ćwiczenia w programie Word - wszystko poznawane na praktycznych przykładach

 • różne sposoby zaznaczania elementów czcionki, wyrazów i akapitu
 • kopiowanie i wklejanie
 • podstawy formatowania tekstu - różnice w formatowaniu czcionki i akapitu
 • bardziej zaawansowane opcje grupy akapit - wcięcia, odstępy między akapitami oraz interlinia
 • różnice między akapitem a linijką tekstu
 • pokazywanie znaków, których nie widać np. spacji, znaku enter, itp.
 • skróty klawiaturowe do tworzenia nowej linii lub nowej strony dokumentu
 • indeksy dolny i górny, czyli jak napisać m2 lub H2O
 • formatowanie całej strony - marginesy, orientacja
 • odstępy między literami

Ćwiczenia z użyciem tabulatorów

 • typy tabulatorów
 • kiedy powinno się używać tabulatorów
 • tabulator lewy, prawy, środkowy
 • ćwiczenie stworzenia przykładowego zamówienia produktów z użyciem tabulatorów oraz wcześniej poznanych rzeczy np. wcięć, odstępów między akapitami, wierszami, formatowania akapitu i czcionki
 • ćwiczenie utworzenia przykładowego CV - tabulatory, odstępy, wczytanie zdjęcia do CV
 • tabulator dziesiętny
 • cennik produktów z "inteligentnymi" kropkami jako linie wiodące

Ćwiczenia z listami oraz tabelami

 • tworzenie wykazu - listy punktowanej lub numerowanej
 • poziomy listy - zmiana poziomu za pomocą klawiatury lub poleceń na wstążce
 • wstawianie i formatowanie tabel
 • bardziej zaawansowane ćwiczenia dotyczące tabel - dopasowanie szerokości, równe kolumny / wiersze, kierunek tekstu, sortowanie, sumowanie
 • ćwiczenie na przygotowanie faktury VAT za pomocą tabeli Worda
 • wstawianie tabel z programu Excel do programu Word

Wstawianie i edycja grafiki w programie Word

 • wstawianie i formatowanie obrazków z dysku twardego
 • wstawianie ClipArt
 • rysowanie i formatowanie kształtów oraz pól tekstowych
 • wstawianie wykresów jako statyczne obrazy lub dynamicznie zagnieżdżony program Excel z wykresem
 • dłuższe ćwiczenie na zbudowanie diagramu hierarchii - diagramy SmartArt

Tekst i dokument - bardziej zaawansowane ćwiczenia z formatowaniem tekstu

 • pola tekstowe
 • dodawanie liter z alfabetu niemieckiego czy czeskiego
 • WordArt
 • praca z tekstem w kolumnach
 • inicjał
 • tło strony, znaki wodne, obramowanie strony - ćwiczenie z tworzeniem ulotki reklamowej

Drukowanie dokumentów oraz proste drukowanie adresów na kopertach

 • wydruk zakresu stron
 • wydruk tylko zaznaczonego tekstu
 • wydruk obustronny
 • proste wydruki na kopertach

Zapisywanie jako szablon

 • ćwiczenie zapisu papieru firmowego jako szablon
 • zapis jako szablon by nazwa szablonu pojawiła się pod przyciskiem pakietu Office

Bardziej zaawansowane ćwiczenia - praca z dłuższymi dokumentami

 • wstawianie stopek i nagłówków
 • wstawianie numeracji strony oraz informacji, ile stron zawiera dokument
 • wstawianie hiperlinków do stron www, poczty e-mail, innych dokumentów, do konkretnej strony dokumentu
 • umieszczanie zakładek
 • wykonywanie podpisów ilustracji
 • wstawianie spisów treści, spisów ilustracji, spisów źródeł, cytatów, itp.