• kursy komputerowe pakietu office
 • kursy projektowania stron internetowych
 • kursy podstawowe obsługi komputera

Program kursu komputerowego Excel zaawansowany

Kurs jest w wersji 10 godzin lub 20 godzin w zależności od preferencji tematycznych kursanta.
Kursy odbywają się w centrum Warszawy.

Ćwiczenia z najbardziej popularnymi funkcjami finansowymi

 • PMT(), PPMT() and IPMT() - wyliczanie miesięcznej kwoty raty kredytu z rozbiciem na część odsetkową
  i kapitałową, wykonanie rozpisania rat kredytu do końca obowiązywania umowy kredytowej

Ćwiczenia z wykorzystaniem innych funkcji finansowych

 • cechy specyficzne funkcji finansowych i ich argumentów
 • funkcja finansowa FV() - wyliczanie wartości przyszłej
 • funkcja finansowa PV() - wyliczanie wartości obecnej, która jest potrzebna do uzyskania wartości przyszłej
 • funkcja finansowa NPER() - wyliczanie czasu potrzebnego na inwestycję
 • funkcja finansowa RATE() - wyliczanie potrzebnego oprocentowania
 • cztery funkcje finansowe wyliczające amortyzację
 • funkcja finansowa NPV()
 • funkcja finansowa IRR()

Popularne funkcje wyszukań i odwołań

 • WYSZUKAJ.PIONOWO() - wprowadzenie i zbudowanie wyszukiwarki towarów po wprowadzonym kodzie ID
 • WYSZUKAJ.PIONOWO() z formantem pola kombi

Więcej ćwiczeń z funkcjami wyszukań i odwołań

 • funkcja wyszukań i odwołań PODAJ.POZYCJĘ()
 • funkcja wyszukań i odwołań INDEKS()
 • ćwiczenie z poszukiwaniem wartości w zakresie
 • ćwiczenie z poszukiwaniem wartości w zakresie - dodatek do Excela: Kreator odnośników
 • funkcja wyszukań i odwołań PRZESUNIĘCIE()
 • funkcje informujące o pozycji - który wiersz, która komórka
 • funkcja wyszukań i odwołań ADRES(), ADR.POŚR()
 • funkcja wyszukań i odwołań TRANSPONUJ() - funkcja tablicowa

Popularne w biurach i przydatne opcje wstążki Excela - ćwiczenia z użyciem wszystkich przycisków wstążki

 • malarz formatów
 • narzędzie gumki
 • opcje formatowania warunkowego i wklejania specjalnego
 • wstawianie tabel, obrazów, kształtów, smartartów, hiperłącz, pól tekstowych wraz z ich formatowaniem
 • marginesy, orientacja, wyłączanie linii siatki
 • nazwy komórek
 • śledzenie zależności w formułach
 • rozbijanie tekstu wpisanego do jednej kolumny na więcej osobnych kolumn
 • usuwanie duplikujących się danych z kolumn
 • sprawdzanie poprawności - tworzenie listy wyboru
 • konsolidacja
 • grupowanie
 • suma częściowa
 • sprawdzanie pisowni i wyrazy bliskoznaczne
 • komentarze
 • nadawanie haseł otwarcia lub edycji skoroszytu, arkusza
 • widoki dokumentu ze szczególnym uwzględnieniem widoku podziału stron i podglądu wydruku
 • blokada wyświetleń wierszy lub kolumn

Sortowanie i filtrowanie

 • sortowanie wielopoziomowe
 • zaawansowane filtrowanie z definicją własnych kryteriów w postaci koniunkcji lub alternatywy warunków

Import danych do Excela

 • Import z internetu na przykładzie tabeli kursów walut NBP
 • Import tabeli bazy danych Access
 • Import z pliku tekstowego Notatnik

Ćwiczenia z użyciem funkcji bazodanowych

 • podstawowe operacje na bazie danych
 • tworzenie własnych kryteriów
 • ćwiczenia z użyciem funkcji BD.SUMA(), BD.ŚREDNIA(), BD.ILE.REKORDÓW(), BD.MAX()

Niestandardowe formatowanie komórek

 • dodawanie skrótów miar lub wag do komórek z liczbami - na przykład "2 kg"
 • wyróżnienia - różne kolory czcionki dla wartości dodatnich, ujemnych lub zera
 • ukrywanie zawartości komórek za pomocą formatowania niestandardowego

Zapisywanie skoroszytu

 • skoroszyt binarny
 • budowa XML pliku Excel 2010

Drukowanie

 • marginesy i orientacja
 • tła
 • podziały
 • drukowanie wykresów
 • opcja wpasuj
 • ustawienia obszaru wydruku
 • wydruk tytułów
 • widok podziału stron

Wstawianie do arkusza obiektów innych programów

 • umieszczanie pola tekstowego MS Word
 • Microsoft Equation 3.0 - pisanie zaawansowanych wzorów matematycznych

Wstawianie innych elementów do arkusza

 • hiperłącza
 • nagłówki i stopki
 • znaki z alfabetu niemieckiego lub czeskiego

Zaawansowane formuły funkcyjne

 • zagnieżdżanie funkcji w funkcji
 • funkcje zwracające tablicę wyników

Ćwiczenia z wykorzystaniem funkcji matematycznych

 • funkcja matematyczna SUM()
 • funkcja matematyczna SUMIF()
 • funkcja matematyczna AVERAGEIF()
 • funkcje matematyczne od wersji Excel 2007 - SUMIFS() - więcej argumentów warunkowych
 • funkcja matematyczna ROUND()
 • funkcja matematyczna MROUND()
 • ucinanie miejsc dziesiętnych - INT() and TRUNC()
 • funkcja matematyczna PRODUCT()

Ćwiczenia z użyciem funkcji statystycznych

 • funkcja statystyczna COUNT()
 • funkcja statystyczna COUNTA()
 • funkcja statystyczna COUNTBLANK()
 • funkcja statystyczna COUNTIF()
 • funkcje statystyczne, które pojawiły się od wersji Excel 2007 - COUNTIFS()
 • funkcje statystyczne MIN, MAX, MINA, MAXA
 • funkcja statystyczna LARGE()
 • funkcja statystyczna RANK()
 • funkcje statystyczne AVERAGE(), AVERAGEA()
 • funkcja statystyczna MEDIAN()
 • funkcja statystyczna MODE()
 • funkcja statystyczna PERCENTILE()
 • funkcja statystyczna FREQUENCY() - funkcja tablicowa

Ćwiczenia z wykorzystaniem funkcji daty i czasu

 • funkcja daty i czasu NETWORKDAYS()
 • funkcje daty i czasu TODAY(), YEAR(), NOW(), DATE()
 • funkcja daty i czasu TIME()
 • funkcja daty i czasu WEEKDAY()
 • konwertowanie daty i czasu do kodu znakowego MS Excel
 • funkcje daty i czasu DAYS360() i EDATE()
 • funkcja daty i czasu YEARFRAC()
 • funkcja daty i czasu EOMONTH()
 • funkcja daty i czasu WORKDAY()
 • funkcja daty i czasu WEEKNUM()

Ćwiczenia z użyciem funkcji tekstowych

 • operator łączenia ciągów znakowych z adresem komórki - konkatenacja
 • funkcja tekstowa TEXT()
 • funkcja tekstowa CONCATENATE()
 • wycinanie liter z ciągu znakowego - funkcje tekstowe LEFT(), RIGHT(), MID()
 • długość ciągu znakowego - funkcja tekstowa LEN()
 • funkcja tekstowa FIND()
 • funkcja tekstowa SEARCH()
 • funkcje tekstowe tworzące małe / wielkie litery
 • funkcje tekstowe wycinające niepotrzebne białe znaki
 • podmiany wyrazów w ciągach znakowych ze zdaniami

Ćwiczenia z użyciem funkcji informacyjnych

 • funkcja informacyjna ISNUMBER()
 • funkcja informacyjna ISERROR() oraz IFERROR()
 • funkcja informacyjna INFO()
 • funkcja informacyjna CELL()

Makra i wprowadzenie do podstaw programowania w VBA ( Visual Basic for Applications )

 • co to jest makro
 • zapisywanie skoroszytów z makrem
 • nagrywanie makra
 • edytor Visual Basic
 • nauka podstaw programowania w VBA z użyciem metod przydatnych pod Excela - około 2 godziny
 • pisanie własnej funkcji, którą da się zastosować w Excelu

Ćwiczenia z użyciem funkcji logicznych

 • funkcja logiczna JEŻELI()
 • funkcja logiczna JEŻELI() i ORAZ()

Analiza finansowo - biznesowa w Excelu

 • scenariusze
 • narzędzie szukaj wyniku
 • dodatek Solver

Wykresy proste ale osobliwe oraz zaawansowane formatowanie typowych wykresów

 • wykres punktowy
 • wykres giełdowy
 • wykres powierzchniowy
 • wykres pierścieniowy
 • wykres bąbelkowy
 • wykres radarowy
 • używanie narzędzia kształtów i pól tekstowych na wykresach
 • podsumowanie kiedy stosować powyższe wykresy - przejście do wykresów typowych z zaawansowanym formatowaniem
 • układy wykresów
 • cień w wykresie liniowym
 • szablon wykresu
 • skala wykresu
 • przecięcie osi poziomej z pionową
 • odwracanie wykresu
 • skala logarytmiczna
 • jednostka wyświetlania
 • linia trendu
 • słupki błędów
 • obrót 3W
 • kształt kolumn jednej serii wykresu kolumnowego
 • wysunięcie w wykresie kołowym
 • tworzenie wykresu "kołowy kołowego" lub "słupkowy kołowego"
 • wykres kolumnowy - przerwy między grupami i kolumnami
 • porównywanie serii danych z prognozą danych - ćwiczenie formatowania wykresu kolumnowego
 • dwa wykresy w jednym