• kursy komputerowe pakietu office
 • kursy projektowania stron internetowych
 • kursy podstawowe obsługi komputera

Program kursu komputerowego Excel podstawowy

Z przerobieniem całego programu mieścimy się zawsze w 10 h, gdyż jest to tryb indywidualny,
w którym kurs idzie około 2 razy szybciej niż w grupie. Kursy odbywają się w centrum Warszawy.

Podstawy ( poznawane na konkretnych ćwiczeniach )

 • skoroszyt i arkusz
 • zakładki na wstążce
 • otwieranie i zapisywanie plików Excela
 • zapisywanie do starszych wersji Excela lub do PDF
 • komórki, kolumny, wiersze

Odkrywanie Excela ( poznawane na konkretnych ćwiczeniach )

 • więcej o interfejsie
 • opcje karty Narzędzia główne
 • scalanie, kierunek tekstu, wyrównywanie, symbol złotówki, procentu
 • formatowanie komórek
 • zasady wprowadzania dat
 • skróty klawiaturowe
 • opcja znajdź i zastąp
 • typy kursorów
 • obramowanie komórek i zasady przy wydruku

Bardziej zaawansowane ćwiczenia

 • serie danych, serie danych z ctrl
 • tworzenie prostych formuł
 • najprostsze funkcje: SUMA(), ŚREDNIA(), ILE.LICZB(), MIN(), MAX()
 • formuły działające pomiędzy arkuszami
 • malarz formatów
 • formatowanie warunkowe
 • kopiowanie formuł - adresowanie względne, mieszane, bezwzględne
 • różne sposoby wyróżniania wartości ujemnych
 • opcja wklej specjalnie
 • opcja wpasuj - drukowanie
 • indeks górny, dolny
 • równe szerokości kolumn
 • formatowanie specjalne i niestandardowe
 • podstawowe informacje o zakładce Wstawianie i jej opcjach
 • specyficzne formuły na udział procentowy

Projekt wykonania oferty handlowej na sprzedaż infolinii 0801 i call center

 • wstawianie logo
 • formatowania komórek i zakresów
 • edycja nagłówków i stopek

Bardziej zaawansowane funkcje ( poznawane na konkretnych ćwiczeniach )

 • funkcja logiczna JEŻELI() z zagnieżdżaniem
 • funkcja SUMA.JEŻELI()
 • funkcja LICZ.JEŻELI()

Sortowanie i filtrowanie

 • sortowanie wielopoziomowe
 • sortowanie miesięcy
 • autofiltr i filtrowanie podstawowe

Wykresy

 • co zrobić by stworzyć wykres - prawidłowe zaznaczanie danych ciągłych i nieciągłych
 • wykres kolumnowy grupowany 3W oraz jego formatowanie
 • wykres liniowy ze znacznikami wraz z dużą ilością formatowania
 • wykres kołowy z etykietami procentowymi
 • inne typy prostych i często używanych wykresów np. słupkowe, skumulowane, płaskie i 3W

Tabele przestawne

 • zasady tworzenia tabel przestawnych
 • wartości, etykiety kolumn, wierszy - zasady przestawiania danych
 • formatowanie tabel przestawnych
 • grupy w tabelach przestawnych
 • sumy częściowe i końcowe
 • filtry raportu a filtry grupy
 • odświeżanie danych w tabelach przestawnych
 • zmiana funkcji liczącej wartości tabeli przestawnej
 • dodawanie własnego pola obliczeniowego
 • filtrowanie tabeli przestawnej i tworzenie wykresu przestawnego